تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه عمر با برگشت حق بیمه

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه عمر با برگشت حق بیمه

 

نوع مطلب :بیمه عمر با برگشت حق بیمه ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

زندگی زیباترین مفهوم در ذهن انسان است و عشق ورزیدن به عزیزان و كسانی كه نیازمند محبت ما هستند، آنرا زیباتر می‌كند. شما اگر نان‌اور خانواده باشید همواره نگران این هستید شرایط اقتصادی آنان بدون شما به خطر بیفتد اما برای كاهش این نگرانی چه باید كرد؟

بیمه عمر با برگشت حق بیمه پارسیان پیشنهاد مناسبی است برای شما اگر می‌خواهید با پرداخت حق‌بیمه ناچیزی نگرانیهای ناشی از فوت خود و تبعات اقتصادی و مالی ناگوار آن برای خانواده خود را كاهش دهید.


بیمه عمر با برگشت حق‌بیمه چه نوع بیمه‌نامه‌ای است؟

در بیمه‌نامه عمر با برگشت حق بیمه، شما سرمایه بیمه‌ای را كه درنظر دارید، تعیین كرده در طول مدت قرارداد حق بیمه‌هایی را متناسب با میزان سرمایه تعیین شده می‌پردازید. در این صورت، در مدت قرارداد از پوشش لازم در برابر بروز اتفاقات ناگوار برخوردار بوده و در صورت فوت، سرمایه بیمه‌ای به افراد تعیین‌شده از طرف شما پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت، پس از پایان مدت قرارداد، تمام اصل حق بیمه‌های پرداختی خود را دریافت خواهید كرد و به این ترتیب هر آنچه را كه برای تامین خانواده خود به ما پرداخته‌اید به شما بازمی‌گردانیم.

 

ویژگیهای بیمه‌نامه:

-          پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه‌شده به هر علت و پرداخت اصل حق بیمه‌های سالانه در صورت حیات در انتهای دوره

-          سرمایه‌های پرداختی در بیمه‌های عمر همواره و به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و از این نظر تابع قانون ارث نخواهد بود.

-          سرمایه بیمه نامه و حق بیمه می تواند ثابت یا افزایشی (10% افزایش سالانه) باشد.

-          حداقل و حداكثر سن بیمه شده 15 و 65 سال است.

-          مدت بیمه نامه می تواند حداقل 5سال و حداكثر 15سال باشد. البته مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه نباید از 70سال بیشتر باشد.

-          حداقل سرمایه فوت 50میلیون ریال و حداكثر آن 600میلیون ریال است.

این بیمه نامه هیچ گونه پوشش اضافه ای ندارد.