تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه درمان

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه درمان

 

نوع مطلب :بیمه درمان ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

تامین و حفظ سلامت آحاد جامعه همواره یكی از هدف های مهم دولت جمهوری اسلامی ایران و مورد توجه مقامات و مسئولان كشور بوده است.بیمه درمان شاخه ای از بیمه های اشخاص می باشد و بصورت گروهی عرضه می شود در بیمه گروهی درمان تكمیلی ،‌پرداخت هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی طبق شرایط بیمه نامه تعهد می شود .

تأمین هزینه های درمانی اغلب بصورت تأمین تكمیلی خدمات درمانی ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی و یا بصورت تأمین هزینه های عمده بیمارستانی و اعمال جراحی است . در این نوع از بیمه ، بیمه گذار موظف است كه فهرست و مشخصات بیمه شدگان را تهیه كند و در اختیار بیمه گر قرار دهد تا بعنوان پیوست منضم به قرارداد ،‌ملاك ایفای تعهد های طرف قرارداد ، قرار گیرد . اما در عمل گاهی بیمه گران از بیمه گذار می خواهند كه هر متقاضی بیمه یك فرم پرسشنامه تندرستی تنظیم كند و اطلاعاتی درباره چگونگی وضع تندرستی خود را در اختیار بیمه گر قرار دهد .

موضوع بیمه

موضوع بیمه پرداخت هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه می باشد.

1- حادثه : حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.
2-
بیماری : بیماری عبارت است از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخیص پزشك.

خطرات اصلی تحت پوشش :

هزینه های بیمارستانی و جراحی قابل پرداخت

1- هزینه های بیمارستانی ، درمانی و جراحی طی دوران بستری در بیمارستان یا مراكز جراحی محدود.
2- هزینه های مربوط به سایر پوششهای اضافی توافق شده در قرارداد با شرایط خصوصی.
3- هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشكی در صورتیكه نهایتاً منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.

هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد زیر از شمول تعهد بیمه گر خارج می باشد:

1- اعمال جراحی كه به منظور زیبائی انجام می گیرد ، مگر اینكه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده در طی مدت بیمه باشد.
2-
عیوب مادرزادی كه قبل از انعقاد قرارداد بیمه مشخص بوده و بیمه گذار از آن مطلع شده باشد.
3-
سقط جنین مگر در موارد ضروری با تشخیص پزشك.
4-
ترك اعتیاد.
5-
خودكشی ، قتل و جنایت.
6-
حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله و آتشفشان مگر اینكه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.
7-
جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
8-
فعل و انفعالات هسته ای .
9-
اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشك معالج.
10-
بیماری روانی یا سایكوتیك : منظور از بیماری های سایكوتیك آن دسته از بیماری های است كه بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.
11-
دندانپزشكی مگر جراحی فك به علت وقوع حادثه تحت پوشش.
12-
زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر
13- وسایل كمك توانبخشی از قبیل جوراب واریس ، لنز و سمعك ، شكم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی كه جنبه داروئی ندارد.

خطرات اضافی مورد پوشش :

بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی می تواند پوششهای اضافی دیگری علاوه بر مورد مذكور در بالا را نیز تهیه كند پوشش اضافی دیگر افزایش سقف تعهدات برای اعمال جراحی مغز و اعصاب ، قلب ، پیوند كلیه و مغز استخوان   می باشد كه حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد سالیانه اولیه امكان پذیر است . پوشش اضافی دیگر افزایش سقف تعهدات برای اعمال جراحی مغز و اعصاب ، قلب ، پیوند كلیه و مغز استخوان می باشد كه حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد سالیانه اولیه امكان پذیر است .

ضمناً بیمه گذار می تواند تحت عنوان هزینه های پارا كلینیكی برای موارد زیر پوششهای اضافی اخذ نماید .

الف – جبران هزینه های  سونوگرافی  ،‌ماموگرافی ،‌رادیولوژی ، انواع اسكن ، انواع سی تی اسكن ، انواع آندوسكوپی ، ام آر آی  ،‌اكو كار دیوگرافی
ب -  جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ،‌نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، آنژیو گرافی چشم علاوه بر موارد فوق با سقف تعهد 5 درصد تعهد پایه با حق بیمه 6/0 در هزار در ماه
ج – هزینه های جراحیهای مجاز سر پایی مانند شكستگی ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، كرایوتراپی ، اكسیزیون لیپوم ،‌تخلیه كیست ، و لیزر درمانی

برای جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انكساری چشم نیز تا میزان 3 میلیون ریال‌ با نرخ حق بیمه معادل 2/0 در هزار پوشش اضافی دیگری است كه عرضه می گردد. و نیز هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن و حتی خطرات طبیعی (‌بجز زلزله )‌.

فرانشیز :‌ حداقل فرانشیز در كلیه موارد بابت سهم بیمه گر اول معادل 30 درصد هزینه های درمان مورد تعهد است ولی اگر از مزایای بیمه گر اول استفاده شده باشد فرانشیزی فوق قابلیت تعدیل دارد . و برای گروههای كمتر از 1000 نفر هم 10 درصد فرانشیز.

تخفیفات :

با توجه به تعداد بیمه شدگان تخفیفات زیر اعمال می گردد .

1- از       4001 نفر             الی        20000 نفر              5 درصد

2- از       20001 نفر           الی        000/100 نفر          10 درصد

3- از       100001 نفر         الی        000/500 نفر          15 درصد

4- از       5000001 نفر      به بالا                                  20 درصد