تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه تمام خطرنصب

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه تمام خطرنصب

 

نوع مطلب :بیمه مهندسی تمام خطرنصب ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

بیمه به عنوان مكانیزم انتقال ریسك با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنائی و همچنین بهره برداری از این پروژه ها نقش مهم و اساسی ایفا می نماید و آرامش خاطر مهندسین كشور با اخذ بیمه نامه مناسب فعالیتی كه در آن مشغولند فراهم می گردد.
بیمه های مهندسی یكی از تخصصی ترین رشته های بیمه است و متناسب با فعالیت مهندسین  طراحی و در سراسر جهان تقریباٌ بصورت استاندارد ارائه میشود. بیمه های مهندسی از یك نظر به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

 

الف : گروه اول بیمه نامه هایی هستند كه پروژه های عمرانی و زیر بنائی را در حین اجرا و بصورت تمام خطر تحت پوشش قرار می دهند. مدت این گروه از بیمه نامه های مهندسی بستگی به زمان اجرای پروژه دارد. به اینصورت كه از زمان تجهیز كارگاه تا تحویل  موقت به اضافه 12 ماه دوره نگهداری با یك بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند و اگر كار تحویل صاحبكار نشود مدت بیمه نامه نیز با یك الحاقیه تمدید می گردد.

ب : گروه دوم بیمه نامه هائی هستند كه مناسب زمان بهره برداری از كارخانجات، سازه های تكمیل شده، و ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاران می باشند. مدت این بیمه نامه ها یكسال میباشد و هر سال باید بیمه نامه جدید صادر گردد.

خسارتهای قابل پرداخت در بیمه نامه های تمام خطر خسارات فیزیكی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه می باشند.   بیمه های مهندسی كه خسارت فیزیكی را جبران می كنند حادثه ای می باشند یعنی اینكه خسارت حتماً باید بصورت حادثه بوده و علت حادثه جزء خطرات تحت پوشش بیمه نامه باشد تا خسارت وارده جبران گردد.
اهم بیمه های تمام خطر مهندسی كه برای دوره احداث یا
Construction صادر میشوند، به شرح زیر می باشند:

بیـمه تـمام خـطر نـصب Erection All Risks (E.A.R.)

این بیمه نامه نیز برای پروژه های عمرانی و زیر بنائی در حال احداث صادر میشود و در حقیقت برای نصب دستگاهها میباشد. به عنوان مثال نصب یك دستگاه چیلر در موتورخانه تا پروژه احداث نیروگاههای آبی، گازی، بخار، بادی و اتمی، احداث خط لوله جهت انتقال آب، گاز، نفت، خطوط انتقال نیرو،  كارخانجات پتروشیمی، پروژه های انرژی در ساحل و فراساحل و احداث هر نوع كارخانه و غیره جزء موارد بیمه در بیمه تمام خطر نصب می باشند. این بیمه نامه خسارتهای فیزیكی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه را جبران میكند. حوادث تحت پوشش شامل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، صاعقه، سونامی، آتشفشان، نشست زمین، زمین لغزه و بطور كلی كلیه حوادثی كه بشر در ایجاد آنها دخالتی ندارد و همچنین حوادث ناشی از اجرای كار مانند آتش سوزی، انفجار از هر نوع، افتادن اشیاء هنگام جابجائی، خطا در نصب، سهل انگاری پیمانكاران، دزدی با شكست حرز و غیره میباشد. شروع پوشش بیمه در بیمه تمام خطر نصب از زمانی است كه اقلام مورد نصب سالم در سایت تخلیه شوند و بعد از آن كالاهای انبار شده در انبارهای گوناگون، هنگام نصب، آزمایش و راه اندازی را بصورت تمام خطر تا تحویل موقت تحت پوشش قرار میدهد. بعد از تحویل موقت، بیمه نامه وارد دوره نگهداری میشود كه دامنه پوشش بستگی دارد به نوع پوشش نگهداری كه در هنگام صدور بیمه نامه پیمانكار مربوطه اخذ نموده است. بر اساس ماده 21 شرایط عمومی پیمان، پیمانكاری كه برنده مناقصه است باید كار خود را نزد شركت بیمه ای كه صاحبكار تائید مینماید بیمه نموده و آن بیمه نامه را تا تحویل موقت معتبر نگهدارد. بنابراین پیمانكار اصلی نرخ و شرایط بیمه نامه را با ارائه مدارك لازم برای صدور بیمه نامه از شركت یا شركتهای بیمه اخذ نموده و جهت تائید به صاحبكار ارائه میكند. بیمه نامه با نرخ و شرایطی كه صاحبكار تائید میكند صادر میگردد. در صورتیكه كار به موقع به بهره برداری نرسد وظیفه تمدید بیمه نامه با پیمانكار اصلی است البته بیمه گر نیز یكماه مانده به تحویل موقت و یا زمان شروع دوره نگهداری پیش بینی شده در بیمه نامه فرم یادآوری به بیمه گذار ارسال مینماید و این یك یادآوری مهم بشمار می رود. بیمه گذار در بیمه تمام خطر نصب و پیمانكاران شامل صاحبكار، پیمانكار اصلی و كلیه پیمانكاران فرعی، مهندسین مشاور و بانك و موسسه وام دهنده می باشند. كلیه پیمانكاران مجری اعم از اصلی و فرعی تحت یك بیمه نامه تمام خطر بیمه میشوند.
 
مدارك لازم جهت صدور بیمه نامه های تمام خطر نصب و پیمانكاران

1- فتوكپی پیمان ( چند صفحه اول پیمان و یا ماده ای از قراداد كه به بیمه اشاره دارد )
2-
ریز اقلام مورد بیمه
3.  جدول زمانبندی كار
4-
پرسشنامه تكمیل شده ( پرسشنامه توسط شركت بیمه گر یا نماینده به بیمه گزار داده شود )
5-
نقشه كلی كار یا سایت پلن
6- درخواست كتبی متقاضی