تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

نوع مطلب :بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

همان گونه که از نام آن مشخص می شود پوشش تمام خطر و جامع است و فقط موارد استثنا شده تحت بیمه نامه از شمول تعهدات این بیمه خارج است.این بیمه نامه برای پروژه های عمرانی و زیربنایی كه حوزه فعالیت مهندسین راه و ساختمان ویا عمران می باشند صادر می شود . درحقیقت كارهای ساختمانی مانند احداث ساختمان ،راه ، راه آهن ،آبیاری و زهكشی، ،سدهای خاكی ، بتنی و مانند اینها مواردی هستند كه در بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران تحت پوشش قرار می گیرند.

خطرات تحت پوشش مانند بیمه نامه تمام خطر نصب بوده و بیمه گذار می تواند از خاصیت تمام خطر بیمه نامه استفاده نموده ، مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث و همچنین ماشین آلات و تجهیزات خود را نیز در این بیمه نامه ، بیمه نماید.مدت بیمه نامه به مدت پروژه بستگی دارد و در صورت انقضاء بیمه نامه وعدم تحویل موقت پروژه بیمه نامه با الحاقیه تمدید می شود.

استثنات بیمه نامه عبارتند از: فرانشیز مقرر در بیمه نامه ،خسارتهای تبعی و عدم النفع ، جرائم قراردادی، طراحی غلط ، مصالح نامرغوب و اجرای نا صحیح كار، خساراتی كه در هنگام انبارگردانی كشف می شوند ، خسارتهای تدریجی مانند زنگ زدگی ، خوردگی، پاره گی و مانند اینها خسارات وارده به اوراق بهاءدار ، نقشه ها و غیره