تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه مهندسی کشتی

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه مهندسی کشتی

 

نوع مطلب :بیمه مهندسی کشتی ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

در این نوع بیمه ممكن است فقط بدنه كشتی و یا بدنه به همراه تجهیزات و ماشین آلات آن بیمه شود.در بیمه كشتی بیمه گر با توجه به گواهی های صادره توسط موسسه رده بندی ذیصلاح و اعتبار آن با كلوز مورد تقاضا، سن ، پرچم ، نوع كشتی ، محل تردد ، ظرفیت ، ابعاد نیروی محركه ، تجربه و سابقه مالكیت و یا ادراه امور كشتی اعلام نرخ می نماید.  در این بیمه علاوه بر خسارت های وارده به بدنه كشتی ،سه چهارم مسئولیت دارنده كشتی در ارتباط با تصادم با كشتی دیگر نیز بیمه می گردد.انواع بیمه بدنه كشتی شامل :(بر اساس كلوزهای انستیو بیمه گران لندن)

(Institute Time Clauses Hulls (1.10.1983

- پوشش كامل(كلوز 280 )

- پوشش محدود(كلوز 289 و یا موارد دیگر)

خطرهای بیمه شده تحت كلوز280 :

       1-    خسارتهای ناشی از خطرات زیر به مورد بیمه تحت پوشش می باشند:

·          حوادث دریاها ،رودخانه ها ویا دریاچه ها

·         آتش سوزی، انفجار

·         زلزله، آتشفشان، صاعقه

·         دزدی توام با اعمال زور توسط افراد خارج از كشتی 

·         به گل نشستن و برخورد با صخره

·         برخورد شناور با شناورهای دیگر(تصادم)

·         برخورد با وسائل نقلیه زمینی و اسكله

·         برخورد هواپیما یا وسیله مشابه دیگر یا اشیایی كه از آنها به كشتی سقوط كند 

·         خسارت های تاسیسات هسته ای

·          به دریا انداختن قسمتی از تجهیزات، لوازم و ماشین آلات كشتی

2-  خسارتهای ناشی از موارد زیر به بدنه كشتی نیز پوشش دارد :

·         تركیدن دیگ بخار، شكستن شفت

·         زیان های همگانی و هزینه نجات و خسارت وسیله و ادوات صیادی

·         حوادث ناشی از بارگیری ، یا بار اندازی یا جابه جا كردن كالا یا سوخت در كشتی

·         عیب مخفی

·         غفلت فرمانده ، افسران ،كاركنان یا راهنمایان كشتی

·         غفلت تعمیركنندگان یا اجاره كنندگان كشتی به شرطی كه این اشخاص بیمه گذار نباشند

·          باراتری فرمانده ، افسران یا كاركنان كشتی