تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه مسولیت مدنی ناشی از قرار داد

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه مسولیت مدنی ناشی از قرار داد

 

نوع مطلب :بیمه مسولیت مدنی ناشی از قرار داد ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

به طور معمول طرفین یك قرارداد ممكن است بطور غیرعمد یا سهواً باعث زیان دیگری شوند.
 
این بیمه‌نامه خسارت‌های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.