تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه بدنه اتومبیل

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه بدنه اتومبیل

 

نوع مطلب :بیمه بدنه اتومبیل ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

در بیمه بدنه اتومبیل ، خسارتهای وارده به اتومبیل بیمه شده ( اعم از خسارتهای كلی و جزئی)
و همچنین سرقت آن تحت پوشش قرار می گیرد. این خسارت ها می بایست در نتیجه قصور یا تقصیر بیمه گذار صورت گرفته باشد و گرنه جبران آن به عهده وارد كننده خسارت است...

نقش حساسی كه اتومبیل در زندگی امروزی دارد و زیانهای فراوان و اندوهباری كه این وسیله ایجاد می كند ، بر كسی پوشیده نیست .

 بیمه اتومبیل در میان سایر انواع رشته های بیمه ، ویژگی خاصی دارد . مردم در مقابل افزایش حق بیمه اتومبیل حساسیت بیشتری دارند تا حق بیمه سایر رشته ها . بیمه اتومبیل در كشور های صنعتی ( آمریكا – اروپا ) از سالهای دور ، از دید بیمه گران ، نتایج رضایت بخشی نداشته و این بازارها ، زیان هنگفتی در این رشته متحمل شده اند كه دلایل عمده آن عبارت است از:

1- فزونی خسارتها و غرامتهای پرداختی به اشخاص ثالث از نظر تعداد و میزان به دلیل ارتقای سطح جامعه كه در نهایت سبب آشنایی افراد به حقوق خود شده ، افزایش شمار دعاوی – بالا رفتن هزینه های دادرسی – افزایش تورم – پذیرش بی قید و شرط مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه .
2-
افزایش هزینه های تعمیر وسایل نقلیه به دلیل وجود تورم ، بالا رفتن دستمزد ها افزایش تدریجی قیمت قطعات یدکی – بالارفتن سطح انتخابات و توقعات افراد جامعه از بیمه .
3- افزایش ترافیک که به فزونی شمار حوادث رانندگی انجامیده

4- 
رشد ناکافی جاده های مناسب و بزرگراهها که نتوانسته اند از پس فشار روزافزون وسایل نقلیه ترافیک زای موجود برآیند و از شمار حوادث و شدت آنها بکاهند .
5- 
بسنده نبودن حق بیمه در مقابل افزایش روز افزون میزان خسارتها .

به طور کلی وسایل نقلیه به 3 دسته تقسیم بندی می شوند :

1- اتومبیلهای شخصی

2- وسایل نقلیه تجاری

 • اتومبیلهای کرایه

 • وسایل نقلیه مخصوص حمل کالا                

 • وسایل نقلیه سبک مثل کامیونت و وانت ( برای ساختهای کوتاه و حمل سریع)

 • وسایل نقلیه سنگین با ظرفیت بالا مثل ترلیلرهای یخچالدار

 • اتوبوس و وسایل نقلیه مخصوص حمل مسافر

 • وسایل نقلیه مخصوص خدمات عمری

 • وسایل نقلیه کشاورزی و حمل چوب در مناطق جنگلی

3- سایر وسایل نقلیه ( انواع ویژه )

 • مانند دمپر، وسایلی که برای حفاریها و کارهای ساختمانی و معادن و کارخانه ها استفاده می شود و اغلب در مناطق مخصوص استفاده می شود .

 • تانکرها و وسایلی که مواد قابل انفجار ، خطرناک و مسموم کننده حمل می کنند .

 • شرکتهای حمل بار با کامیون ، آژانسهای کرایه اتومبیل و تاکسیها   که برای هر یک از این موارد در بیمه بدنه مشخصات خاصی در نظر گرفته شده است .

خطرات اصلی مورد پوشش :

1- حادثه ( كلی و جزئی ) : مقصود از حادثه ، تصادم یا برخورد اتومبیل با اشیاء و عكس آن است كه خواه اتومبیل در حال حركت باشد و یا در حال توقف.
2-
حریق ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ) : هرگونه آتش سوزی كه در اثر حادثه و یا عامل بیرونی بوجود آمده باشد.
3- سرقت كلی : سرقت اتومبیل تحت پوشش بیمه بدنه است و همچنین خسارت ناشی از شروع به دزدی . ولی سرقت جزئی از اتومبیل در حالت كلی تحت پوشش بیمه بدنه نیست و باید بعنوان خطر اضافی اخذ شود.

خطرات تحت پوشش بیمه بدنه :

1- برخورد اتومبیل با شیء ثابت و متحرك و یا بالعكس ، خواه اتومبیل ساكن باشد و یا درحال حركت .
2- سقوط و یا واژگونی اتومبیل .
3- هزینه حمل اتومبیل آسیب دیده به نزدیكترین تعمیرگاه ( حداكثر تا 20 درصد كل خسارت ایجاد شده ) .
4- آسیب دیدگی و یا از بین رفتن اتومبیل آسیب دیده در جریان حمل .
5- خسارتهای وارده در اثر آتش سوزی ، انفجار و صاعقه به اتومبیل و اسباب و لوازم یدكی آن در صورتیكه خسارت وسایل و دستگاههای الكتریكی پرداخت می شود كه آتش سوزی در اثر استهلاك و كاركرد آنها نباشد.

6- دزدی اتومبیل و یا وسایل آنها .
7- خسارتهای وارده به بدنه اتومبیل در اثر دزدی و یا شروع دزدی .

خطرات خارج از تعهد بیمه بدنه :

1- كاهش بهای وسیله نقلیه در نتیجه حادثه یا حریق.
2- نداشتن گواهینامه رانندگی.
3- خسارت وارده مربوط به خط كشیدگی یا میخ كشیدگی بدنه اتومبیل .
4- شكست شیشه به تنهایی ( مگر باتوافق شركت بیمه ) .
5- آسیب به لاستیك ها به تنهایی ( مگر با توافق شركت بیمه ).
6- خسارت ناشی از یدك كشی و بكسل كشی توسط اتومبیل ( بجز مواردی كه مجاز بوده و كلیه اصول ایمنی – رعایت شده باشد ( و یا استفاده اتومبیل در موارد غیر مجاز.
7- خسارت هایی كه عمداً توسط بیمه گذار یا راننده وی یا هر كسی كه وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد می آید .
8- خسارتهای ناشی از ضبط ، توقیف و مصادره اتومبیل به دست مأموران انتظامی .
9- مست بودن یا در حالت عادی نبودن راننده .
10- خسارت ناشی از مسابقات اتومبیل رانی ، شرط بندی یا آزمایش سرعت و آموزش رانندگی .
11- خسارت های وارده به محموله های وسایل نقلیه .
12- خسارت ناشی از كهنگی و اسقاط ، عدم مراقبت در نگهداری و یا معایب ساختمانی وسیله نقلیه .
13- خسارت ناشی از عدم النفع.
14- خسارت وارده به وسیله نقلیه مورد بیمه در اثر اضافه بار و اضافه مسافر و یا درحین بارگیری و بار اندازی.
15- خسارت وارده به زیربندی اتومبیل مگر در اثر واژگونی اتومبیل و یا یك حادثه مشخص مشمول بیمه .
16- زمین لرزه ، سیل و آتشفشان .
17- خسارت ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر .

خطرات اضافی مورد پوشش :

بیمه بدنه اتومبیل خود به خود خطرات حادثه ، حریق و سرقت را تحت پوشش قرارمی دهد اما با پرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری را نیز تحت پوشش بیمه بدنه قراردهد.

 • نوسانات ارزش بازار ( حذف ماده ده )

 • ایاب و ذهاب

 • شكستن شیشه

 • پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی

 • سیل ، آتشفشان و زلزله

 • سرقت در جا کلیه لوازم

 • سرقت درجای لوازم مورد درخواست

درخواست خطرات اضافی منوط به اخذ خطرات اصلی است یعنی اگر كسی بخواهد وسایل داخل اتومبیل را تحت پوشش بیمه سرقت درجا قراردهد باید خطرات اصلی ( حادثه ، حریق و سرقت كلی ) را نیز بیمه كرده باشد .