تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه شخص ثالث اتومبیل

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه شخص ثالث اتومبیل

 

نوع مطلب :بیمه شخص ثالث اتومبیل ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

بیمه شخص ثالث یكی از بیمه های اتومبیل است و بنا به قانون مصوب 26/9/1347 و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .

به موجب ماده یك قانون شخص ثالث ، كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تیلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن – اعم از اینكه اشخاص حقوقی باشند – مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی ای هستند كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نیز مكلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد یكی از شركتهای بیمه داخلی بیمه نمایند .

بیمه شخص ثالث یك بیمه مسئولیت است به این صورت كه مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر بیمه می كند . حال چرا می گویند شخص ثالث ؟ علتش آن است كه اصولاًٌ در بیمه همواره دو طرف بیمه گر و   بیمه گذار را داریم در حالیكه در اینجا شخص دیگری وارد می شود كه نه بیمه گر است و  نه بیمه گذار و اگر خسارتی به او وارد شد ، زیان وارده جبران می شود ، لذا می شود طرف سوم و ثالث . اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمی شود و اگر اتومبیل بیمه شده با اتومبیل و یا شئ دیگر نیز برخورد كند و به آن خسارت بزند ، آن خسارت نیز از طریق شخص ثالث قابل جبران است . در واقع عنوان شخص ثالث در اینجا به طرف سوم قضیه ( كه نه بیمه گر است و نه بیمه گذار ) اطلاق می شود .
 
خطرات اصلی مورد پوشش:

در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه دو نوع پوشش جانی و مالی وجود دارد. در واقع حداقلی كه در قانون برای این بیمه تعیین گشته است تعهد اصلی بیمه گر است كه بیمه اجباری نیز نامیده می شود .

پوشش جانی حداكثر خسارتی است كه در صورت بروز حادثه جانی برای شخص ثالث خسارت دیده پرداخت می گردد . پوشش مالی حداكثر خسارتی است كه در صورت بروز حادثه مالی برای شخص ثالث خسارت دیده پرداخت می گردد . خسارتهای وارد به اشخاص ناشی از تصادف ، سقوط ، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه ای كه دارای بیمه شخص ثالث است و نیز خسارتهایی كه از محمولات وسیله نقلیه مذكور به اشخاص ثالث وارد می شود .
 
1- خسارتهای وارده به سرنشین غیر قانونی وسایل نقلیه .
2- 
خسارتهای وارد به بیمه گذار یا كالاها ، اموال ، اجناس ، ساختمانها و وسایل نقلیه تحت مالكیت یا تصرف  بیمه گذار .
3- 
خسارت های وارد شده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه .
4- 
خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث در هنگام بارگیری یا باراندازی محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه .
5- 
خسارت های ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر نظیر جنگ ، سیل و زلزله .
6- 
خسارت های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو .
7- 
خسارت های ناشی از محكومیت جزایی و پرداخت جرایم .
8- 
خسارت های ناشی از حوادث كه در خارج از كشور اتفاق می افتد . 
 
 خطرات اصلی بیمه حوادث سرنشین
 
خطرات مورد تعهد :

چنانچه سرنشین وسیله نقلیه بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه جان خود را از دست داده یا مصدوم و مجروح گردد ، بیمه گر مبلغی بعنوان غرامت به بازماندگان بیمه شده ( در صورت فوت ) یا خود وی می پردازد . همچنین پرداخت هزینه های پزشكی افراد مصدوم به عهده شركت بیمه است . 
 
 خطرات خارج از تعهد :
1- بكار بردن وسیله نقلیه در مسابقات شرط بندی و آزمایشهای فنی و رانندگی .
2- 
حریق در اثر سوخت گیری اتومبیل .
3- 
خسارت های ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر نظیر سیل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب و غیره .
4- 
تشعشعات هسته ای و رادیو اكتیویته .

خطرات اضافی مورد پوشش :
در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه همان پوشش های اصلی می تواند با افزایش سقف پوشش های جانی و مالی از حد بیمه اجباری به پوشش اضافی تبدیل گردد . مقادیر پوشش های جانی و مالی اضافی ازحد بیمه اجباری به بالا می باشند .

بیمه حوادث سرنشین و راننده :
این پوشش خطر حادثه و فوت برای راننده وسیله نقلیه و سرنشینان  كه مشمول تعریف ثالث زیان دیده قرار نمی گیرد ، پوشش می دهد . تأمین بیمه گر ، جبران هزینه های بیمارستان ، غرامت از كار افتادگی ، غرامت فوت راننده یا سرنشینان در مقابل حوادثی مانند آتش سوزی وسیله نقلیه واژگون شدن و برخورد با اشیای ثابت است .