تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه حوادث سرنشین اتومبیل

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه حوادث سرنشین اتومبیل

 

نوع مطلب :بیمه حوادث سرنشین اتومبیل ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

بیمه حوادث سرنشین همانند بیمه بدنه،جزء بیمه های اختیاری است.مزیت عمده بیمه حوادث
سرنشین درموردراننده یا افرادی است كه شخص ثالث محسوب نمی شوندامادرحادثه اتومبیل دچار زیان وخسارت می شوند.

افرادی كه از طریق بیمه شخص ثالث نمی توانند غرامت و هزینه های پزشكی دریافت كنند ، از طریق بیمه حوادث سرنشین می توانند این مشكل را حل نمایند و غرامت دریافت كنند و هزینه های پزشكی خود را نیز از شركت بیمه دریافت دارند .

تعریف سرنشین :سرنشین شخصی است كه در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد ، اعم از اینكه اتومبیل در حال حركت باشد و یا در حال توقف . سرنشین وسیله نقلیه به معنی عام شامل راننده ، كمك راننده و مسافر وسیله نقلیه است .

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی ( شخص ثالث ) معمولاًٌ همراه بیمه حوادث سرنشین و راننده صادر می شود و علت آن هم همانطور كه ذكر شد ، پوشش بیمه ای استثنائات بیمه شخص ثالث توسط بیمه حوادث سرنشین است . در واقع با این بیمه نامه كلیه اشخاص ثالث و همچنین سرنشینان اتومبیل بیمه هستند .