تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه باربری

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه باربری

 

نوع مطلب :بیمه باربری ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

قدیمی ترین نوع بیمه، بیمه باربری است.دراین نوع بیمه، بیمه گر متعهد به جبران خسارت به میزان و ترتیب توافق شده در مقابل تحقق خطرهای حمل و نقل كالاست.بیمه باربری کالا پوششی است که بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای از بیمه گذار تعهد می کند که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و جابجایی  از مبدا به مقصد مندرج در بیمه نامه و به علت وقوع یکی از خطرات مندرج در بیمه نامه دچار خسارت شود یا بیمه گذار بر اساس قوانین و مقررات بین الملل متحمل پرداخت هزینه هایی گردد ، زیان وارده به کالا را جبران کند و هزینه ها را هم بپردازد . از یک دیدگاه کلی می توان بیمه حمل ونقل کالا را به انواع  دریایی ، زمینی و هوایی تقسیم بندی کرد .


از یک نگاه جامع تر می توان بیمه های باربری را به چهار نوع زیر تقسیم کرد :

1- باربری داخلی
2-
باربری صادراتی
3-
باربری وارداتی
4- ترانزیت

باربری داخلی : به حمل و نقلی گفته می شود که در داخل مرز های ایران انجام می گیرد.
باربری صادراتی : به حمل و نقلی گفته می شود که از ایران به یک کشور دیگر انجام گیرد .
باربری وارداتی : به حمل و نقلی گفته می شود که از یک کشور خارجی به ایران انجام گیرد .
باربری ترانزیت : به حمل و نقلی گفته می شود که بین ایران و یک کشور دیگر به صورت رفت و برگشت انجام گیرد .در واقع ترانزیت یک نوع باربری صادراتی-وارداتی می باشد.

خطرات اصلی مورد پوشش :

در بیمه باربری درصورت خسارت به مورد بیمه در اثر بروز یکی از حوادث زیربرای وسیله حمل مورد نظر :

  آتش سوزی ، انفجار، صاعقه

به این معنی که به محض منعقد شدن یک قرارداد بیمه باربری بیمه گر حداقل پوشش های بالا را تضمین می کند . البته در بیمه های باربری پوشش total loss را می توان همانند پوشش اجباری شخص ثالث دانست به این معنی که حداقل پوشش در بیمه باربری می باشد . در این پوشش بیمه گر تعهد می نماید فقط و فقط در صورت از بین رفتن تمام محموله در اثر حوادث مذکور فوق سرمایه مورد بیمه را به ذینفع آن بپردازد.

خطرات اضافی مورد پوشش :

در بیمه باربری برخی از استثنائات اصلا قابل بیمه کردن نیستند و بیمه گر به هیچ وجه ریسک آنها را نمی پذیرد اما بعضی دیگر که در شرایط خصوصی ( کلوز های A  و B و C ) آمده است را می توان به عنوان خطرات اضافی مورد پوشش با اضافه کردن نرخ های بیشتر بیمه کرد.  

جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا  هرگونه عمل خصمانه توسط یا برعلیه یكی از دو قدرت متخاصم.

اعتصاب ،تعطیل محل كار ، درگیری كارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی.

در مورد زمان اعتبار بیمه می توان توافقاتی بیش از مدت تعیین شده در شرایط خصوصی را ذکر کرد.